Po porodu

Domů Jsem
těhotná
Jdu
rodit
Následná péče
o matku
a dítě
Lékárna
pro celou
rodinu

Šestinedělí a poporodní péče o matku a dítěZkušený personál
Lidský přístup
Laktační poradenství
Dítě na pokoji s matkou
Nadstandardní pokoje
Svačinové rauty pro maminky
Balíček pro miminka
 

Po porodu

Po porodu vás s dítětem převezeme na oddělení šestinedělí. Na oddělení vás může doprovodit i osoba blízká, která vám byla oporou během porodu.

Po fyziologickém průběhu porodu je samozřejmostí rooming-in, kdy je dítě trvale na pokoji s matkou. Děti maminek po operačním nebo komplikovaném porodu jsou umístěny na observačním boxe a pravidelně přikládány ke kojení.

 

Oddělení šestinedělí

Disponujeme 9 standardními dvoulůžkovými pokoji a 3 nadstandardními jednolůžkovými pokoji (pokoj nelze dopředu rezervovat, ceník zde). V případně příznivé kapacity oddělení může být na třech pokojích s rodičkou ubytován i otec dítěte. Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, lednicí, televizí, wi-fi připojením, váhou na miminko a postýlkou s monitorem dechu Baby Sense. Součástí oddělení je třílůžkový monitorovaný pooperační pokoj pro maminky po operačním nebo komplikovaném porodu. 

 

Péče o matku a dítě

Na oddělení šestinedělí se vám a vašemu dítěti bude věnovat tým lékařů a sester gynekologicko-porodnického oddělení a neonatologie. Seznámí vás s poporodní péčí o své tělo a provedou péčí o novorozence a jak nejlépe podpořit laktaci. Na oddělení je pro vás připraven tým laktačních poradkyň.

Spolupracujeme i s fyzioterapeuty (edukace a prevence inkontinence).

 

Jednotka intenzivní péče pro novorozence

Jednotka intenzivní péče je určena pro novorozence od 30. týdne těhotenství a současně pro donošené novorozence s komplikovanou poporodní adaptací či jinými problémy. Díky JIP pro novorozence je výrazně omezen případný transport na vyšší pracoviště a nedochází tak k oddělení dítěte od matky.

 

Co děláme navíc

Ve snaze rozšířit možnost stravování maminkám v poporodním období, jsme zřídili svačinový raut přímo v prostorách oddělení šestinedělí. Maminky se zde mohou stravovat zdarma nad rámec snídaní, obědů a večeří. Součástí rautu jsou müsli, ovoce, energetické tyčinky určené kojícím maminkám, mléčné výrobky a jiné dobroty.

Pro všechny maminky máme malý dáreček, kterým jim chceme poděkovat za to, že jsme se mohli alespoň na krátkou chvíli stát součástí jejich života.

 
 

Hospitalizace a propuštění

Délka hospitalizace je závislá od adaptace novorozence a vašeho poporodního průběhu. Propuštění vás obou určuje lékař, gynekolog i neonatolog. Podmínkou propuštění novorozence je dobrý klinický stav, nastupující laktace, zastavení hmotnostního úbytku a nevýznamná žloutenka. Propuštění probíhá 48 - 72 hodin po spontánním porodu, po císařském řezu 4. - 5. den. Individuální přístup a časnější propuštění je po dohodě možné.

Po odchodu z porodnice kontaktujte co nejdříve vašeho praktického pediatra, který by měl do dvou dnů novorozence zkontrolovat. Vaše kontrola u praktického gynekologa by měla proběhnout za 6 týdnů po porodu. V případě jakýchkoli komplikací v období šestinedělí doporučujeme navštívit naše pracoviště, nejlépe se objednat do gynekologické ambulance nebo kdykoli navštívit pohotovost.

Návštěvy na oddělení šestinedělí

Zákonnému zástupci a staršímu sourozenci je umožněna návštěva kdykoliv.
Doporučené návštěvní hodiny na oddělení šestinedělí jsou každý den od 14:00 do 18:00 hod.Péče o novorozence

Péče o donošeného novorozence

Péči o donošené novorozence zajišťuje oddělení fyziologických novorozenců v systému rooming in, které je součástí šestinedělí. Děti maminek po císařském řezu nebo po komplikovaném porodu jsou umístěny na observačním boxe a pravidelně jsou maminkám přikládány ke kojení.

V prvních hodinách života miminku aplikujeme vitamín K (intramuskulární injekcí nebo ve formě kapek do pusy, dle přání rodičů či dle klinického stavu dítěte), kterého mají novorozenci nedostatek. Je nutný pro prevenci krvácivé (hemorrhagické) choroby.

Už od porodu věnujeme největší pozornost kojení. Naším cílem je, aby co největší procento novorozenců odcházelo z našeho oddělení kojeno, neboť mateřské mléko je ideální a nenahraditelnou výživou pro každého novorozence. V průběhu pobytu pravidelně 1-2x denně sledujeme hmotnost novorozence. V prvních 3 dnech života je jeho hmotnostní úbytek do 10 % zcela fyziologický.

Kontakt na oddělení fyziologických novorozenců: 311 554 007

Od 2. dne monitorujeme na kůži novorozence žloutenku pomocí kontaktního přístroje bilirubinometru. Při vyšší hodnotě je stanovena hladina bilirubinu v krvi a popřípadě zahájena fototerapie. V průběhu hospitalizace provádíme u všech novorozenců doporučená screeningová vyšetření.


Standardní novorozenecká screeningová vyšetření

  • vyšetření na kataraktu – průhlednost oční čočky – pomocí ophtalmoskopu
  • mezi 48. a 72. hodinou života je povinně odebrána krev na vyšetření metabolických vad, hypothyreozy (porucha štítné žlázy), CAH (onemocnění nadledvin) a na cystickou fibrózu, SMA (svalová muskulární atrofie) a SCID (poruchy imunity)
  • ultrazvukové vyšetření ledvin (vyhledávání přítomnost vrozených vývojových vad)
  • vyšetření sluchu pomocí otoakustických emisí nebo pomocí elektrických potenciálů mozkového kmene u nemocných nebo nezralých novorozenců

 

V případě problému s kojením je možné kontaktovat 24 hodin denně Horkou linku kojení na telefonním čísle: 311 554 542


 

Rodičům v péči o novorozence může také pomoci kniha Co nás čeká v porodnici a co doma, která provází rodiče prvním rokem dítěte. Autory jsou MUDr. Milena Dokoupilová, MUDr. Martin Gregora, která vyšla v roce 2021.

Péče o nezralého či nemocného novorozence

Přijímáme do péče novorozence od 30. týdne těhotenství. Pro nezralé či nemocné novorozence máme k dispozici jednotku intenzivní péče s plně technicky vybavenými lůžky. Součástí oddělení jsou i pokoje rooming in. Oddělení zajišťuje i následnou ambulantní péči v rizikové poradně.

Standardní novorozenecká screeningová vyšetření

  • vyšetření na kataraktu – průhlednost oční čočky – pomocí ophtalmoskopu
  • mezi 48. a 72. hodinou života je povinně odebrána krev na vyšetření metabolických vad, hypothyreozy (porucha štítné žlázy), CAH (onemocnění nadledvin) a na cystickou fibrózu, SMA (svalová muskulární atrofie) a SCID (poruchy imunity)
  • ultrazvukové vyšetření ledvin (vyhledávání přítomnost vrozených vývojových vad)
  • vyšetření sluchu pomocí otoakustických emisí nebo pomocí elektrických potenciálů mozkového kmene u nemocných nebo nezralých novorozenců

Oddělení intenzivní novorozenecké péče

Na tomto oddělení poskytujeme péči jak nezralým novorozencům od 30. týdne těhotenství, tak donošeným novorozencům nejčastěji s poruchou poporodní adaptace nebo rozvojem jiných patologických stavů (infekce, metabolické rozlady, vrozené vývojové vady). Myšlenkou celého oddělení je co nejvíce přiblížit nemocné či nezralé dítě rodičům, proto oba rodiče mají za svým dítětem zcela neomezený přístup a jsou brzy zapojeni do péče. Celé oddělení je nejen špičkově přístrojově vybaveno, ale je i vizuálně ztvárněno tak, aby prostředí co nejvíce připomínalo domov.

Oddělení se skládá ze dvou boxů s celkem 10 intenzivními lůžky vybavenými nejmodernější technikou. Každé místo je vybaveno inkubátorem či výhřevným lůžkem, monitorem ke snímání životních funkcí a infuzními pumpami. Na oddělení je možnost zahájení neinvazivní ventilační podpory (nCPAP) a současně i krátkodobé umělé plicní ventilace. Nedílnou součástí oddělení jsou dva pokoje pro maminky (1 pokoj dvoulůžkový, 1 pokoj třílůžkový), které umožňují péči v systému rooming in po stabilizaci stavu miminka. Centrální monitorování je možné na celém oddělení včetně pokojů maminek. Součástí týmu v péči o nezralé novorozence je i rehabilitační sestra, která dle nutnosti již na porodnici zahajuje rehabilitaci dle Vojty, dechovou rehabilitaci či orofaciální stimulaci.

Poradna pro rizikové novorozence

V rizikové poradně jsou sledováni všichni novorozenci pod 35. týden těhotenství a novorozenci s problematickým poporodním průběhem. Ambulantní kontroly provádíme ve speciální ambulanci na dětském oddělení v přízemí nemocnice. Další následná ambulantní péče (neurologická, oční a pneumologická) je k dispozici v areálu nemocnice.

Možnost objednání: 311 554 013

 

Návštěvy

Na jednotku intenzivní péče včetně pokojů maminek je umožněn přístup pouze otcům, a to 24 hodin denně. Z hygienicko-epidemiologického hlediska není umožněn přístup malým dětem, sourozencům ani ostatním rodinným příslušníkům.

 


 

Rodičům, kterým se miminko narodilo předčasně, může pomoci také kniha Narodilo se předčasně, která provází rodiče prvním rokem nedonošeného dítěte. Autorkami jsou MUDr. Milena Dokoupilová, MUDr. Barbora Fišárková, Lenka Novotná a kol.

Další edukace a kurzy v Nemocnici Hořovice

Předporodní kurzy péče o novorozence

Probíhají každé 2. a 4. pondělí v měsíci od 13.30 hod v prostorách jídelny v suterénu budovy.Kurz Poskytnutí první pomoci dětem do 1 roku věku

Termíny se vypisují dle účasti jednou za 1 až 2 měsíce. Maximální počet účastníků je 10 osob.Laktační poradna

Otevřeli jsme laktační poradnu, určenou pro maminky, u kterých se vyskytne problém po propuštění.
Ordinační hodiny jsou každé úterý od 13 do 15 hodin.Horká linka

Rady v oblasti kojení, výživy a dalších problémů u malých kojenců. Horká linka je vám k dispozici 24 hodin denně.


Kontakt

Máte dotaz?

*
*
*
*
*
Zdraví člověka.
Lidskost.
Vstřícnost.